Kasper Janssen- Ankle sprain prevention; from evidence, via practice, to the athlete

Een enkelverstuiking is de meest voorkomende sportblessure. Na een eerste verstuiking heb je als sporter ruim een jaar lang een dubbel zo hoog risico op een volgende. Gelukkig kun je wat doen om een herhaalde verstuiking te voorkomen, zoals het dragen van een enkelbrace of het doen van balanstraining. Maar wat werkt het best om een volgende verstuiking te voorkomen?

Voor het antwoord op deze vraag volgde Kasper Janssen, sportarts en onderzoeker bij EMGO+ VUmc, een jaar lang 384 sporters na een enkelverstuiking. De sporters werden verdeeld over 3 groepen. Groep 1 kreeg een brace voor tijdens sport voor één jaar, groep 2 kreeg een oefentol om thuis twee maanden op te trainen, groep 3 kreeg een combinatie van beiden voor twee maanden. Na een jaar werd gekeken naar het aantal herhaalde verstuikingen en de kosten per groep. De opvallende conclusie was, dat bracen goedkoper is en meer enkelverstuikingen voorkomt dan trainen op een oefentol. In andere woorden: balanstraining is goed, maar een brace nog beter!

Lees het proefschrift en de infographic Enkelverstuiking in deze app, of bekijk de oefeningen en de brace tips in de ‘Versterk je Enkel‘ app.


English:

Ankle sprain prevention; from evidence, via practice, to the athlete

Ankle sprains are the most common sports injuries. After a first ankle sprain, athletes have an increased risk, twice as high, of a re-sprain during at least one year. Fortunately, as an athlete you can reduce this increased risk by wearing an ankle brace or performing balance exercises. But which of these options is most effective to prevent re-sprains?

To answer this question Kasper Janssen, sports physician and researcher at EMGO + VU University Medical Center, followed 384 athletes for one year after an ankle sprain. The athletes were divided into three groups. Group 1 was offered an ankle brace to be worn during sport for one year, group 2 was offered home-based balance exercises during two months, group 3 was offered a combination of both during two months. During one year the number of ankle sprains and related costs per group were measured. The remarkable conclusion was that bracing is cheaper and prevents more ankle sprains than training on a balance board. In other words: brace beats balance board!

Read the thesis in this app, or check the exercises and brace tips in the ’Versterk je Enkel (Dutch)’ app or ‘Ankle’ Iphone app, for exercises only.