Elizabeth van Veen-Berkx- Benchmarking Operating Room Performance in Dutch University Medical Centers

De centrale vraag van dit proefschrift luidt als volgt: leidt een nationaal, lange termijn, samenwerkingsverband van de operatiekamerafdelingen (OK-afdelingen) van alle acht de universitair medische centra (UMCs) in Nederland tot verbeteringen in de overall bedrijfsvoering van operatiekamers (OKs)? Om deze vraag te beantwoorden, zijn meerdere, bijna allemaal multicenter, studies uitgevoerd:

  • één exploratief, multicenter onderzoek waarin kwalitatieve en kwantitatieve methoden zijn gecombineerd;
  • drie descriptieve, kwantitatieve, multicenter studies gebaseerd op een substantiële hoeveelheid OK-data;
  • en zes quasi-experimentele, kwantitatieve, meestal multicenter studies die het effect van specifieke interventies in diverse OK-processen onderzoeken.
  • Benchmarking op een collaboratieve manier, zoals de acht Nederlandse UMCs doen met Benchmarking OK, is een vruchtbare methode als het gaat om het identificeren van verbeterpotentieel. Ook wordt het bij de UMCs ingezet als een continu proces ter verbetering van de eigen OK-organisatie. Kansen om de benutting van OK-tijd in academische centra te verbeteren, liggen vooral aan het begin én aan het einde van de dag (balans tussen vroeg einde leegstand en uitloop) en in het reduceren van de planningsafwijking. Het reëel plannen van anesthesietijd vermindert afgezegde operaties en versoepelt de OK-workflow. Multidisciplinair teamwork in de preoperatieve fase leidt tot een betere benutting, en tot meer stabiliteit en voorspelbaarheid in het OK-planningsproces.

    Lees het proefschrift van Elizabeth van Veen-Berkx nu ook online:
    Open hier de webversie