Disclaimer

Hulp nodig?

info@yourthesis.nl of 020-820 1166

Medix Publishers BV, hierna te noemen Medix, verleent u toegang tot de YourThesis-app.

Medix doet haar uiterste best de inhoud van de YourThesis-app en deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De website en de app van YourThesis zijn uitsluitend bedoeld om het proces van het publiceren van proefschriften te vereenvoudigen en inzichtelijk te maken. Medix aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de YourThesis-app of -website of het gebruik van de inhoud daarvan.

Verveelvoudiging en nieuwe openbaarmaking van (de inhoud van) de YourThesis-website of -app is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur, behoudens voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht) of bij specifieke materialen anders is aangegeven.

Het is niet toegestaan pagina’s of individuele elementen (zoals maar niet beperkt tot: afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de YourThesis-app of -website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere app of webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.