Stefan Pool- Optimisation of Neuroendocrine Tumor Treatment: Locoregional administration, combination therapy and multimodal imgaging

In dit proefschrift worden verschillende preklinische en klinische onderzoeken beschreven die als doel hadden de behandeling van neuro endocriene tumoren met het radioactief gelabeld somatostatine analoog 177Lu-DOTATATE (peptide receptor radionuclide therapie (PRRT)) nog verder te verbeteren. Namelijk:
– Lokale toediening van de radionuclidentherapie via de slagader naar de lever. Dit resulteerde in een hogere opname van de radioactieve stof in uitzaaiingen in de lever.
– Combinatietherapie van 177Lu-DOTATATE met de mTOR remmer Afinitor® in een tumormodel in de rat. De combinatietherapie bleek niet beter te zijn dan monotherapie. Bovendien bleken dieren behandeld met Afinitor® uitzaaiingen te ontwikkelen. Dit fenomeen is vooralsnog bij patiënten, welke reeds uitzaaiingen hebben, niet waargenomen. Naar aanleiding van de resultaten van de in dit proefschrift beschreven dierexperimenten is het echter toch raadzaam om patiënten die behandeld worden met een mTOR remmer extra te monitoren op het ontstaan van nieuwe uitzaaiingen.