Jantine Posthuma de Boer- Towards targeted treatment for osteosarcoma

Het osteosarcoom is de meest voorkomende kwaadaardige bottumor op kinderleeftijd. De etiologie is tot op heden onbekend. Ondanks de agressieve therapie die nu gegeven wordt voor deze aandoening, zijn de overlevingskansen matig. Verhoging van intensiteit en dosering van chemotherapeutische behandelingen hebben verbeterde overleving opgeleverd. Een groot probleem, en mogelijk ook de verklaring voor het falen van huidige therapieën in de behandeling van het osteosarcoom, is de relatieve ongevoeligheid (ook wel resistentie) voor de therapieën die nu gegeven worden.